• PÕLVKONDADE MAJA teenused

  PÕLVKONDADE MAJJA on kavandatud:

  LOOMEKESKUS, mis pakub erinevaid tegevusi ja üritusi, mis sobivad kõikidele vanustele

  INFOKESKUS, mis  kogub ja jagab erinevat teavet

  KOGEMUSKOOLITUSKESKUS, mis pakub erinevaid kursusi ja koolitusi

  PÄEVA- JA REHABILITATSIOONIKESKUS erivajadustega väikelastele,põhikooli õpilastele, noortele ja täiskasvanutele

  NÕUSTAMISKESKUS

  KODUÕPPE JA KODUSTE TÖÖDE KOOL põhikooli õpilastele

  ÕHTUNE ja NÄDALALÕPU PÄEVAHOID lastele.