• PÕLVKONDADE MAJA AVAMINE

    PÕLVKONDADE MAJA AVATAKSE ETAPIVIISILISELT.

    Augustis 2015.a. avatakse puuetega noorte ja  eakate PÄEVAKESKUS ning eelkooliealiste LASTEHOID.