• PÕLVKONDADE MAJA RAHASTUS

    PÕLVKONDADE MAJA rahastatakse võimalusel riiklikest ja  KOV vahenditest, lisaks teenuste/ürituste/ toodete müügist laekuvatest tuludest, annetustest.