• PÕLVKONDADE MAJA KOOSTÖÖPARTNERID

  PÕLVKONDADE MAJA koostööpartneriteks on:

  Sotsiaalministeerium

  Eesti Puuetega Inimeste Koda

  Harju Maavalitsus

  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

  Tallinna Haridusamet

  Tallinna Kesklinna Valitsus

  Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus

  Harjumaa Õppenõustamiskeskus